Հոդերում ու մկաններում առաջացած բորբոքումները կարող են պատճառել տհաճ զգացողություններ: Ցավը երբեմն այնքան ուժեղ է լինում, որ մարդը նույնիսկ որոշ ժամանակով չի կարողանում քայլել:

Ի՞նչը կարող է մկաններում ցավ առաջացնել

Դրա համար կան բազմաթիվ պատճառներ:

 • Մարզիկներըշատլավգիտենմկանայինցավերիմասին: Տհաճցավերըֆիզիկականծանրաբեռնվածությանանմիջականհետևանքներնեն:
 • Երբֆիզիկականծանրաբեռնվածությունըսահմանափակվումէորոշժամանակով, այդժամանակևսկարողէմկանայաինցավառաջանալ:
 • Նմանխնդիրկարողէառաջանալնաևվիրահատությունիցհետո:
 • Տարբերբորբոքումներն, այդթվում` հիվանդությունները, որոնքազդումենմկանայինհամակարգիվրա:

Սա մկանային ցավեր առաջացնող պատճառների սպառիչ ցանկը չէ: Երբեմն այն թաքնված է լինում: Անկախ պատճառից` Flekosteel-ն օգնում է վերացնել տհաճ զգացողությունները: Մկաններում ու հոդերում ցավը կարող է մեղմացնել շատ արագ: Այս միջոցն ունի տաքացնող հատկություն: Այն նպաստում է արյան շրջանառության ակտիվությանը, բարելավում է հյուսվածքների սնուցումը, ազատում է տոքսիններից: Եկեք ավելի լավ ծանոթանանք Flekosteel-ին:

Ի՞նչն է հեշտացնում այս բալասանի բուժիչ ազդեցությունը

Flekosteel-ը պարունակում է այնպիսի բաղադրամասեր, որոնք առանձին-առանձին ունեն բուժիչ ազդեցություն, իսկ առավելագույն արդյունքի հասնելու համար դրանք համախմբվել են: Բաղադրամասերն ընտրվել են այնպես, որ խթանեն մեկը մյուսի ազդեցությունը և ցավը թեթևացնեն ավելի արագ:

Արտաքին օգտագործման համար նախատեսված մյուս դեղամիջոցները չեն պարունակում օրգանական նյութերի նման քանակություն, ինչպես Flekosteel-ը: Այս բալասանի գլխավոր բուսական բաղադրիչը, որը անցկացնում է ցավն ու վերականգնում շարժունակությունը, ներկայացված են ստորև:

Յուղեր

 • Կամֆորայինյուղ: Տաքացնումէհյուսվածքներըևօգնումբուժելբորբոքումները:
 • Սոյայիյուղ: Փափկեցնումէմաշկը:
 • Եգիպտացորենիյուղ: Ունիսոյայիյուղիազդեցությանընմանազդեցություն:
 • Խնկունիյուղ: Այնունիցավըթեթևացնողհատկություն, ուժեղացնումէարյանշրջանառությունըմարմնիվնասվածհատվածներում:
 • Դարչինի յուղ: Դարչինի թերապևտիկ հատկությունները չեզոքացում են թունավոր նյութերը եւ ակտիվացնում արյան շրջանառությունը:
 • Կոճապղպեղիյուղ: Այսյուղըհակաբակտերիալնյութէ, որըվերացնումէբորբոքումները, ցավերըեւթարմացնումէմաշկնումոտգտնվողհյուսվածքները:
 • Էվկալիպտիյուղ: Բալասանըդարձնումէանուշաբույր, ապահովումէհանգստացնողարդյունք, ակտիվացնումբջջայիննյութափոխանակությունըևգործումորպեսհակաբակտերիալբաղադրամաս:
 • Եղևնուասեղիյուղ: Էկվալեպտիյուղինմանայսբաղադրամասըևսանուշբույրէհաղորդումևունիմիևնույնթերապևտիկազդեցությունը:
 • Կայնեյանպղպեղիյուղ: Այսնյութըներառվումէայնբոլորքսուքներիբաղադրամասերիմեջ, որոնքնախատեսվածենտարբերցավերըբուժելուհամար: Այնտաքացնումէհյուսվածքները, մեղմացնումցավը, վերացնումբորբոքումըեւբարելավումարյանշրջանառությունը:

Բուսական էքստրակտներ

Բուսական էքստրակտների զամբյուղ: Շնորհիվ բույսի մեջ պարունակվող ֆլավոնիդների` այն կարող է բուժել ուռուցքները, վերացնել բորբոքումները, բարելավել նյութափոխանակությունը եւ թեթեւացնել ցավը:

Գետասպունգ: Սա բալասանի գլխավոր բաղադրամասն է: Գետասպունգի քաղվածքը պարունակվում է այն դեղամիջոցների մեջ, որոնք արտաքին կիրառման համար են և բուժում են կապտուկները: Այն ազդում է վնասված հյուսվածքների վրա` մատակարարելով դրանց արյուն եւ վերացնելով բորբոքումները:

Լրացուցիչ բաղադրամասեր

 • Միզանյութ և բետաին: Ուժեղացնում են այս բալասանի բաղադրիչների բուժիչ ազդեցությունը:
 • Գլիցերինը եւ ջուրն օժանդակ տարրեր են:

Ինչպե՞ս օգտագործել Flekosteel-ը

Անհրաժեշտ է այս բալասանը դնել այն կետերին, որտեղ մկանային ցավ եք զգում: եթե ցանկանում եք հասնել արդյունքի ավելի արագ, ապա օգտագործեք օրը երեք անգամ: Այն պետք է մաշկին քսել զգուշորեն ու սպասել, որ ներծծվի: Անմիջապես դրանից հետո կզգաք ջերմություն եւ թուլացում: Ցավը կանհետանա մի քանի օրից:

Flekosteel-ը կարող եք օգտագործվել որպես կանխարգելիչ: Մինչ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն ունենալը կարելի է քսել այն պրոբլեմատիկ հատվածներում:

Ինչու՞ է անհրաժեշտ ընտրել Flekosteel-ը

 • Արագ ձևով թուլացնում է ցավը, ինչը հաստատում են հիվանդները:
 • Դեղամիջոցը վաճառվում է ոչ միայն առցանց:
 • Ունի օգտագործման պարզ ձև: Բալասանը լվանալու կարիք չկա, այնպես որ կարող եք այն օգտագործել այն ամենուր` գրասենյակում, վրանում, լողափում և այլն: Փաթեթավորումն օգտագործումն ավելի հարմար է դարձնում: Տյուբիկը փոքր է և կարելի է հեշտությամբ վերցնել այն ձեզ հետ, որպեսզի ամեն պահի կարողանաք ազատվել տհաճ զգացողություններից:
 • Այս դեղամիջոցի օգտակարությունն են ապացուցում նաև հիվանդների արձագանքնրը:
 • Այն կարելի է օգտագործել նաև այլ դեղամիջոցներ օգտագործելու ընթացքում:
 • Այն կարող է օգտագործվել որպես կանխարգելիչ: Դուք կարող եք կանխել մկանային ցավը` նախօրոք օգտագործելով բալասանը պրոբլեմատիկ հատվածների համար:

Որոնք են նախազգուշացումները բալասանն օգտագործելիս

Բալասանն անհրաժեշտ է օգտագործել` խուսափելով լորձային ծածկույթների ու աչքերի հատվածներից: Եթե այս դեղամիջոցը պատահաբար հասնի այդ հատվածներին, անհրաժեշտ է այն լվանալ ջրով:

Կողմնակի բարդություններից խուսափելու համար Flekosteel-ը պետք չէ օգտագործել հետևյալ դեպքերում.

 • Եթե մարմնի այն հատվածը, որտեղ ցանկանում եք քսել բալասանը, վնասված է: Այդ դեպքում բալասանը կառաջացնի անհանգստություն և քոր, եթե նույնիսկ վերքը փոքր է:
 • Բալասանը չի թույլատրվում մկանների ու հոդերի ցավով տառապող երեխաներին:
 • Հղի եւ կրծքով կերակրող կանայք նույնպես չպետք է օգտագործեն Flekosteel:
 • Flekosteel-ը չպետք է օգտագործվի նաև բաղադրիչների նկատմամբ անհատական անհանդուրժողականություն ունենալու դեպքում:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here